Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Katowicach - informacje kontaktowe

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

Komenda Miejska Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

tel.  47 85 125 55
fax: 47 85 122 44

 

Komórki Organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach 47 85 122 63 komendant@katowice.ka.policja.gov.pl
Wydział Prewencji
47 85 124 63
prewencja@katowice.ka.policja.gov.pl
Wydział Ruchu Drogowego 47 85 121 20

rd@katowice.ka.policja.gov.pl

notatki.wrd@katowice.ka.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny  47 85 120 00 kryminalny@katowice.ka.policja.gov.pl
 Wydział do Walki z Przestępczością Samochodową  47 85 123 10 samochodowe@katowice.ka.policja.gov.pl
 Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową  47 85 123 90 narkotyki@katowice.ka.policja.gov.pl
  Wydział do Walki z Przestępczością  Gospodarczą  47 85 123 00 pg@katowice.ka.policja.gov.pl
 Referat Techniki Kryminalistycznej 47 85 122 80

techkrym@katowice.ka.policja.gov.pl

 Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu 47 85 129 61 ppm@katowice.ka.policja.gov.pl
Wydział Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców  47 85 137 37 kibice@katowice.ka.policja.gov.pl
 Wydział Sztab Policji  47 85 125 80

 dyzurny@katowice.ka.policja.gov.pl

sztab@katowice.ka.policja.gov.pl

Zespół Prezydialny 47 85 127 21  prezydialny@katowice.ka.policja.gov.pl
Zespół  Kadr i Szkolenia 47 85 124 52 kadry@katowice.ka.policja.gov.pl
Zespół Finansów i Zaopatrzenia 47 85 124 76 finanse-zaopat@katowice.ka.policja.gov.pl
Zespół Teleinformatyki 47 85 120 13  teleinformatyka@katowice.ka.policja.gov.pl

Informacje kontaktowe do komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach.