Komisariaty podległe KMP

Komisariaty podległe Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach

Komisariat I Policji w Katowicach

40-063 Katowice
ul. Żwirki i Wigury 28

tel. 47 85 135 00

e-mail: kp1@katowice.ka.policja.gov.pl


 

Komisariat II Policji w Katowicach

40-134 Katowice
ul. Iłłakowiczówny 2

tel. 47 85 136 50

e-mail: kp2@katowice.ka.policja.gov.pl


 

Komisariat III Policji w Katowicach

40-725 Katowice
ul. Książęca 20

tel. 47 85 138 00

e-mail: kp3@katowice.ka.policja.gov.pl


 

Komisariat IV Policji w Katowicach

40-662 Katowice
ul. Policyjna 7

tel. 47 85 137 50

e-mail: kp4@katowice.ka.policja.gov.pl


 

Komisariat V Policji w Katowicach

40-379 Katowice
ul. Lwowska 7

tel. 47 85 137 00

e-mail: kp5@katowice.ka.policja.gov.pl


 

Komisariat VI Policji w Katowicach

40-095 Katowice
ul. Stawowa 8

tel. 47 85 138 50

e-mail: kp6@katowice.ka.policja.gov.pl


 

Komisariat VII Policji w Katowicach

40-873 Katowice
ul. Tysiąclecia 5

tel. 47 85 139 00

e-mail: kp7@katowice.ka.policja.gov.pl