Szkolimy seniorów z bezpieczeństwa - Profilaktyka - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Profilaktyka

Szkolimy seniorów z bezpieczeństwa

Katowiccy policjanci na spotkaniach zorganizowanych przez Prezydenta Miasta Katowice szkolą seniorów z zakresu bezpieczeństwa. Pod nazwą „Bezpieczeństwo dla Seniora” odbywają się spotkania w różnych dzielnicach miasta. W ostatnim czasie kolejne odbyło się w Miejskim Domu Kultury „Dąb” w Katowicach. Podczas spotkania rozmawiamy na jakie zagrożenia narażeni są emeryci i jak się przednimi uchronić.

Z seniorami o bezpieczeństwie rozmawiali policjanci z katowickiej komendy, przedstawiciele straży pożarnej, straży miejskiej oraz pomocy społecznej. Sierż. sztab. Agnieszka Krzysztofik z Zespołu Profilaktyki Społecznej wraz z mł. asp. Andrzej Marcinkiewiczem dzielnicowym z drugiego komisariatu ostrzegli seniorów, że oszuści nadal działają i podejmują próby wyłudzenia pieniędzy od osób starszych. Policjanci omówili z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się seniorzy na co dzień przebywając w domu, poruszając się ulicami miasta, korzystając z komunikacji miejskiej, przebywając w szpitalach lub rozmawiając przez telefon. Policjanci ostrzegali, że mogą dzwonić do nich osoby podszywająca się pod człona rodziny lub policjantów. Mundurowi szkolili seniorów jak bezpiecznie zachować się w różnych sytuacjach aby nie utracić oszczędności swojego życia. 

Następnie mł. bryg. Mariusz Haberko z JRG nr 1 w Katowicach przybliżył seniorom główne przyczyny zatruć tlenkiem węgla oraz powstania pożarów. Strażak wyposażył seniorów w wiedzę z bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nie zabrakło dyskusji na temat smogu, który jest groźny zwłaszcza dla osób starszych. Strażnik miejski Jacek Pytel przedstawił uczestnikom spotkania, co mogą zrobić aby powietrze w naszym mieście było bezpieczne, jak zachowywać się podczas alarmu smogowego oraz jak należy chronić środowisko prezentując przykłady prowadzonych akcji: „nie truj – segreguj – myśl ekologicznie” oraz „Kochaj dzieci nie pal śmieci”. Podczas spotkania seniorzy dowiedzieli się również, z jakiej oferty pomocy mogą skorzystać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Główny Specjalista Andrzej Górak zaprezentował uczestnikom z jakiego wsparcia finansowego, opiekuńczego czy specjalistycznego mogą skorzystać.

Na spotkaniu obecni byli również: Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowie Jolanta Wolamin, Adam Skowron z Rady Miasta Katowice, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratwoniczo- Gaśniczej nr 1 w Katowicach - Szopienicach mł. bryg. Mariusz Haberko, Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agata Mryc.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy kawie i herbacie wraz ze słodkim poczęstunkiem. Ponadto uczestnicy zostali wyposażeni w różne materiały edukacyjne m.in.: informatory seniora, odblaski, zakładki do książek, torby z odblaskiem i nazwą policyjnego programu dla seniorów „Bezpieczna Przystań” Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach!

Najbliższe spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2018r. o godz. 16:00 – 18:00 w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach Załęże ul. Zarębskiego 2

Poniżej zamieszczamy link do Harmonogramu kolejnych spotkań z seniorami:

http://katowice.slaska.policja.gov.pl/k14/informacje/wiadomosci/231422,Bezpieczenstwo-dla-Seniora-Zapraszamy-na-spotkania-z-policjantami.html

  • spotkanie z seniorami
  • spotkanie z seniorami
  • spotkanie z seniorami
  • spotkanie z seniorami
  • spotkanie z seniorami
  • spotkanie z seniorami
  • spotkanie z seniorami
  • spotkanie z seniorami