Uczymy dzieci wzywać pomoc przez telefon - Profilaktyka - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Profilaktyka

Uczymy dzieci wzywać pomoc przez telefon

Policjantka wraz z dziećmi z katowickich przedszkoli uczestniczącymi w programie „Bezpieczny Maluch” odwiedziła Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach. Sześciolatki pod okiem mundurowej oraz koordynatora zmiany CPR ćwiczyły wzywanie pomocy dzwoniąc na numer alarmowy 112. Przedszkolakom dodawały odwagi dwie maskotki Sznupek i Ratuś.

Przedszkolaki z dzielnicy Koszutka uczestniczące w programie profilaktycznym „Bezpieczny Maluch” udały się wraz z sierż. szt. Agnieszką Krzysztofik z katowickiej komendy do siedziby Centrum Powiadamiana Ratunkowego w Katowicach, aby poznać jak działa numer alarmowy 112. Marcin Dobrowolski – koordynator zmiany CPR za pomocą prezentacji multimedialnej wskazał dzieciom, kiedy należy zadzwonić na numer alarmowy oraz co należy powiedzieć prosząc o pomoc. Każde dziecko może znaleźć się w trudnej sytuacji, kiedy ktoś będzie potrzebował pomocy. To może być nawet ich opiekun. Dzieci teraz wiedzą, że dzwoniąc na numer alarmowy otrzymają profesjonalną pomoc przez całą dobę. Chętne dzieci używając telefonu stacjonarnego i rozmawiając z dyspozytorem CPR ćwiczyły wzywanie pomocy m.in. w przypadku omdlenia rodzica, zauważenia pożaru lub wystąpienia innego zagrożenia.

Wszystkie przedszkolaki za odwagę zostały obdarowane upominkami w postaci plecaków i zawieszek z odblaskiem oraz wyposażeniem do piórnika opatrzone numerem alarmowym 112. Dodatkowo każde przedszkole uczestniczące w programie „Bezpieczny Maluch” otrzymało maskotkę CPR – Ratusia.

 

Uczestnikami VIII edycji 2018/2019 programu edukacyjno – profilaktycznego są starszaki z Miejskiego Przedszkola nr 14, 20, 48, 52 z dzielnicy Koszutka. Program realizowany jest przez cały rok szkolny i zakończy się uroczystym finałem w czerwcu 2019 r. Doboru przedszkoli do programu dokonał Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice. Partnerami programu są Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Zarządzania Kryzysowego), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Nadleśnictwo Katowice, Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

  • Pracownik CPR i policjantka stoją i mówią do siedzących dzieci
  • Pracownik CPR stoi i mówią do siedzących dzieci przy stole
  • Pracownik CPR stoi i mówią do siedzących dzieci przy stole na stole stoi Sznupek
  • Dzieci siedzą przy stole z maskotkami
  • Pracownik CPR stoi trzyma odblaskowy plecak i mówi do siedzących dzieci przy stole
  • Pracownik CPR stoi z policjantką i mówią do siedzących dzieci przy stole