Punkty pomiaru prędkości - Punkty pomiaru prędości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Punkty pomiaru prędości

Punkty pomiaru prędkości

WYKAZ  MIEJSC  WYZNACZONYCH 
NA  OBSZARZE  MIASTA KATOWICE
DO  DOKONYWANIA STATYCZNEGO  POMIARU  PRĘDKOŚCI
PRZY  UŻYCIU RADAROWYCH  MIERNIKÓW  PRĘDKOŚCI
 
 

(nie dotyczy pracy urządzeń do samoczynnej rejestracji
przekroczeń prędkości, tzw. "Fotoradarów")

 


DK-81 ul. Kłodnicka

DK-81 ul. Rzepakowa

DK-81 ul. Owsiana

DK-81 ul. Pstrągowa

DK-86 ul. Górniczego Stanu

DK-86 ul. Kołodzieja

DK-86 park im. Stachonia

ul. Armii Krajowej, Głuszców

ul. Chorzowska, oś.1000 lecia

ul. Bagienna, Szopienicka

ul. Kołodzieja, Leśników