Miejskie Przedszkole nr 35 w Katowicach - Podziękowania - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Podziękowania

Miejskie Przedszkole nr 35 w Katowicach

Dyrekcja, nauczyciele oraz dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola nr 35 w Katowicach dziekują Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach za przeprowadzenie spotkania w ramach "tygodnia bezpieczeństwa" zorganizowanego w przedszkolu. Podczas spotkania, funkcjonariusz Pani Dorota A. wraz ze Sznupkiem zapaznała dzieci ze specyfiką swojej pracy oraz najważniejszymi bezpiecznymi postawami jakie przestrzegać powinny dzieci, aby uniknąć najpoważniejszych niebezpieczeństw.
Dziękujemy również za przyprowadzenie i przedstawienie policyjnego psa Spłonki.
 

Dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 35
w Katowicach