Komenda Miejska Policji w Katowicach

Aktualności

Polecamy

facebook
Bezpieczna Przystań - strona internetowa programu profilaktycznego dla seniorów
stop agresji drogowej - jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania na drodze poinformuj nas - lista adresów e-mail komend wojewódzkich
strona internetowa kampanii "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"
infolinia dla bezdomnych, adresy ośrodków wsparcia, schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych - strona internetowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
strona internetowa programu prewencyjnego "Nie reagujesz akceptujesz"
Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem możesz otrzymać bezpłatną pomoc - informacja, która przekieruje do strony internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl/
Zgłoś rasizm na policję - strona internetowa kampanii informacyjnej "Rasizm. Walczę nie milczę"
Przeciw seksturystyce - strona internetowa Fundacji Dzieci Niczyje
Uważaj na nielagalny alkohol - internetowy poradnik