Wiadomości

XIII Finał Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”

Katowiccy policjanci wraz z policyjną maskotką – Sznupkiem, uczestniczyli w Miejskiej Imprezie Profilaktycznej „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, na której ogłoszono wyniki konkursów realizowanych w ramach miejskiego programu „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Szupka”. Dwudniowa impreza promująca bezpieczeństwo wśród uczniów katowickich szkół, odbyła się w Centrum Sztuki filmowej SILESIA w kinie KOSMOS.

Organizatorem Miejskiej Imprezy Profilaktycznej jest Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Katowicach oraz Rada pedagogów i psychologów w Katowicach. W rolach prowadzących wystąpili: Pan Maciej Maciejewski- Pełnomocnik Prezydenta ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz Pani Ewa Podemska-Pniok - Przewodnicząca Rady Pedagogów i Psychologów w Katowicach. Nagrody podczas uroczystości rozdawali zaproszeni goście Mariusz Skiba wiceprezydent Katowic, Waldemar Bojarun wiceprezydent Katowic, Mirosław Cygan Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice, Sławomir Witek Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, kom. Marcin Budzich Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, Paweł Szeląg Komendant Straży Miejskiej w Katowicach, mł. Bryg. Arkadiusz Korzeniewski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Ewa Bromboszcz Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka” w trakcie trwania roku szkolnego 2017/2018, we wszystkich katowickich szkołach ogłoszone były zadania konkursowe, które miały na celu, przede wszystkim podnieść bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. W pierwszym dniu Finału nagrodzono laureatów konkursu plastycznego skierowanego do uczniów klas I – III szkół podstawowych. llUczniowie mieli za zadanie wykonać medal dla „Super przyjaciela”. Przygotowanie pracy konkursowej miało na celu uświadomienie uczniom wartości wypływających z przyjaźni oraz budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych. W drugim dniu Finału nagrodzono laureatów konkursu plastycznego ogłoszonego dla uczniów klas IV – VI. Wyzwaniem dla uczniów było wykonanie pracy konkursowej w postaci plakietki formatu 15 cm x 15 cm z hasłem profilaktycznym dotyczącym „Bezpieczeństwa w Internecie” przy użyciu grafiki komputerowej w programie Paint. Celem konkursu było kształtowanie umiejętności stosowania zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych przy korzystaniu z Internetu, rozwijanie umiejętności ochrony przed cyberprzemocą oraz wdrażanie do umiejętnego reagowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Imprezie towarzyszyła maskotka policyjna – Sznupek przyjaciel dzieci, z który laureaci chętnie pozowali do zdjęcia.  W nagrodę dla wszystkich uczestników w pierwszym i drugim dniu imprezy był wyświetlony na dużym ekranie kinowym film p.t. „Miś Padington II”. Podczas Finału z nagrodzonych prac utworzono galerię, gdzie można było podziwiać talent i pomysłowość laureatów. Uczestnicy konkursu w wykonanie swoich prac włożyli dużo wysiłku oraz serca pokazując w ten sposób, że dzieci i młodzież chce czuć się bezpiecznie we własnej szkole. Uczniowie młodszych klas wykonując piękne i kolorowe medale „Super przyjaciela” pokazali, że cenią wartość posiadania prawdziwego przyjaciela wśród swoich rówieśników. Natomiast uczniowie starszych klas w swoich pracach opatrzonych hasłami profilaktycznymi pokazali, że bezpiecznie jest mało czasu spędzać w Internecie oraz być ostrożnym przy nawiązywaniu w sieci nowych znajomości.

Wielkie zaangażowanie laureatów konkursu zostało nagrodzone wartościowymi nagrodami m.in. zestawami klocków lego, słuchawkami i głośnikami bezprzewodowymi oraz deskorolkami.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Powyższe przedsięwzięcie profilaktyczne wpisuje się w kampanię społeczną „Kręci mnie bezpieczeństwo w szkole” Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”.